RE: دمای سی پی یو دستگاه S9 و S9j باید چند باشه ؟

دمای سی پی یو دستگاه S9 و S9j باید چند باشه ؟

تنظیمات دستگاه

برای من نوشته

70

64

65

این سه دما رو نوشته

باید چند باشه

مرسی

حسین کاردان سوال شده در آوریل 24, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

زیر زمین خونه 2 متر زیر زمین از دو طرف پنجره داخل محیط 3طول 2عرض و ارتفاع2 البته باد خوبی تو این فصل میزنه

S9 و S9j

شب دما به

68

63

64

میرسه

کاردان پاسخ داده شده در آوریل 25, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید