RE: در چه دما محیطی فن های کارت گرافیک از حرکت باز می ایستند ؟

سلام دما محیطی که سرد است ، باید چند درجه باشد که فن های کارت گرافیک کار نکنند برا خنک سازی ؟

ایمان توفیقی مشتاق سوال شده در سپتامبر 15, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

بله

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 16, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید