RE: خربد دستگاه

   بنظزتون در خرید دستگاه با توجه به افزایش قیمت دستگاه عجله کنم یا صبر کنم

   Ali Seifi M آشنا سوال شده در خرداد ۵, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
   افزودن نظر

    خود ارز رو بخری خیلی بهتر از دستگاه است

    آشنا پاسخ داده شده در خرداد ۵, ۱۳۹۸.
    افزودن نظر

    پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید