RE: خربد دستگاه

بنظزتون در خرید دستگاه با توجه به افزایش قیمت دستگاه عجله کنم یا صبر کنم

Ali Seifi M آشنا سوال شده در می 26, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

به نظرم فعلا خرید صرفه اقتصادی نداره

کاردان پاسخ داده شده در می 26, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید