RE: خربد دستگاه

   بنظزتون در خرید دستگاه با توجه به افزایش قیمت دستگاه عجله کنم یا صبر کنم

   Ali Seifi M آشنا سوال شده در خرداد ۵, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
   افزودن نظر

    به نظرم فعلا خرید صرفه اقتصادی نداره

    کاردان پاسخ داده شده در خرداد ۵, ۱۳۹۸.
    افزودن نظر

    پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید