RE: حداقل واحد استخراج بیت کوین برای فروش چقدر هستش

از عدد 1.000.000.000.000 چقدر استخراج کنم میتونم بفروشم؟ و روش فروش در ایران به چه صورته؟

با لباب شخصی ظرف مدت 3 روز 0.000.004441555 استخراج کردم.آیا به صرفه است؟ یا دارم آب در هاون میکوبم

محمد هاشمیان تازه وارد سوال شده در اکتبر 5, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

هرچقد ماین کنی میونی بروشی نیا نیست یه واحد کامل اشته باشی

 

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 6, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید