RE: تفاوت maker با trader چیست؟

تفاوت maker با trader چیست؟ ………………………………………………………………

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اکتبر 19, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

سپاس

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 20, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید