RE: تحویل یک روزه antminer z9mini

آگهی تحویل یک روزه antminer z9mini در شیپور 

 https://www.sheypoor.com/88746117

Khajavi.mohammad8056 مشتاق سوال شده در اکتبر 2, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

سلام

دستگاه دست دوم و کار کرده می باشد!

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 3, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید