RE: به خاطر تحریم 13 آبان ارزهایمان را از کیف پول خارج کنیم؟

به خاطر تحریم 13 آبان ارزهایمان را از کیف پول خارج کنیم؟ …………………………………………………………………..

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در نوامبر 3, 2018 در کیف پول.
افزودن نظر

از دو کیف پول دسکتاپی Exodus  و افزونه MetaMask

آشنا پاسخ داده شده در نوامبر 3, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید