RE: بهترین راه انتقال ارز خارجی و تبدیل به ریال در داخل ایران چیست ؟

پاسخ داده شده

برای فردی که در کشور ایران زندگی می کند بهترین راه (فی-امنیت-سرعت) انتقال ارز خارجی به داخل و تبدیل به ریال چیست ؟

Mohammad Mostafavi مشتاق سوال شده در اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷ در صرافی ها.
افزودن نظر
بهترین پاسخ

فعلا که همه صرافی های ایرانی رو فیلتر کردن و امکان تبدیل به ریال نیست

آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید