RE: با تحریم اینترنت استخراج چه میشود؟

آیا احتمال تحریم اینترنت ایران و بستن سایتهای استخر ها  برای ایران هست ؟ اونوقت چکار باید کرد برای استخراج؟

رضا مشتاق سوال شده در نوامبر 6, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

همه حمله های دشمن و تهاجم فرهنگی از طریق اینترنته اگر اینترنت قطع بشه دشمن دست خودش رو از کشور قطع می کنه

مشتاق پاسخ داده شده در نوامبر 6, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید