RE: با تحریم اینترنت استخراج چه میشود؟

آیا احتمال تحریم اینترنت ایران و بستن سایتهای استخر ها  برای ایران هست ؟ اونوقت چکار باید کرد برای استخراج؟

رضا مشتاق سوال شده در نوامبر 6, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

اینترنت تحریم شدنی نیست . مگر خود ایران دسترسی رو به خارج ببنده.

آشنا پاسخ داده شده در نوامبر 6, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید