RE: اگه بخوام با یه دستگاه ماینیگ با 12.5 تراهش،و 800وات ،دوج کوین ماین کنم،سود ماهیانه بدون در نظرگرفتن برق چقدر میشه? با هزینه برق چقدر میشه??

  •  
Alirezahp1396z تازه وارد سوال شده در اکتبر 26, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر
تازه وارد پاسخ داده شده در اکتبر 27, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید