RE: افزایش قیمت امروز پیش بینی قبلی

سلام

دوستان امروز بیت کوین افزایش می یابد ولی ممکن بعد از افزایش امد شود برای سقوط 

موفق باشید 

 

حلما آشنا سوال شده در آوریل 14, 2019 در تریدینگ.
افزودن نظر
آشنا پاسخ داده شده در آوریل 14, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید