RE: ارسال دستگاه از خارج

اگر کسی رو خارج از کشور آشنا داشته باشیم میشه اون برای ما دستگاهی را بخرد و  را با پست برای ما ارسال کند؟

Miner 1 مشتاق سوال شده در آوریل 23, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

نه نمیشه … من خودم میخواستم اینکارو کنم ولی نمیشد فرستادم دبی از دبی یکی از دوستان برام آورد

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 24, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید